SOPAT II Sp. z o. o.

Siedziba: ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda

tel./fax: (89) 642 73 83

NIP: 741-205-28-95, REGON: 280250040, Kapitał: 765 000,00 PLN

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000292120


PLAN POŁĄCZENIA